BEN AHMED ADVOCATEN

 

Bestuursrecht

Ontvangt u onterecht te weinig of helemaal geen uitkering? Is uw uitkering ingetrokken? Wordt u een Ziektewet- of WIA-uitkering geweigerd? Moet u uw toegekende Persoonsgebonden budget (PGB) terugbetalen? Is uw WW-uitkering afgewezen of wordt deze teruggevorderd? Wij helpen u bij conflicten met overheidsinstellingen zoals de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Zorgkantoor, de Belastingdienst en Dienst Justis.

Het bestuursrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers en overheid. Met al uw zaken tegen een overheidsinstelling kunt u bij ons terecht. Wij brengen onze kennis en ervaring graag voor u in het geding. Vanzelfsprekend begeleiden wij u tijdens iedere fase van uw geschil, van het eerste bezwaarschrift tot aan het beroep bij de rechtbank en -zo nodig- daarna in hoger beroep.

Wij behandelen o.a. de volgende zaken:

  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Bijstandsuitkering
  • WW-uitkering
  • WAO / WIA-uitkering
  • Persoonsgebonden budget
  • CIZ-indicatie
  • Toeslagen Belastingdienst
  • Sociale verzekeringsbank (SVB)