BEN AHMED ADVOCATEN

 

Disclaimer

Hoewel bij het maken en beheren van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet (meer) juist is. Ben Ahmed Advocaten is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van (de informatie op) onze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Ben Ahmed Advocaten draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit deze bronnen van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Ben Ahmed Advocaten. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ben Ahmed Advocaten.