BEN AHMED ADVOCATEN

 

Kosten

Gefinancierde rechtsbijstand

Wij bekijken bij elke cliënt altijd eerst de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. De cliënt betaalt dan afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen van 2016, een eigen bijdrage. Vervolgens dient ons kantoor deze aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand hanteert onderstaande tabellen:

Eigen bijdragen

Alleenstaand

Normen 2016

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 18.400

€ 196

t/m € 25.600

€ 18.401 - € 19.100

€ 360

€ 25.601 - € 26.600

€ 19.101 - € 20.100

€ 514

€ 26.601 - € 27.900

€ 20.101 - € 22.000

€ 669

€ 27.901 - € 31.100

€ 22.001 - € 26.000

€ 823

€ 31.101 - € 36.800

Boven de € 26.000

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging.

Boven de € 36.800

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:
 


In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand

Normen 2018

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 19.100

€ 340

t/m € 26.500

€ 19.101 - € 19.800

€ 412

€ 26.501 - € 27.500

€ 19.801 - € 20.800

€ 566

€ 27.501 - € 28.800

€ 20.801 - € 22.700

€ 720

€ 28.801 - € 32.100

€ 22.701 - € 26.900

€ 849

€ 32.101 - € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000


Alleenstaand

Normen 2018

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 19.100

€ 340

t/m € 26.500

€ 19.101 - € 19.800

€ 412

€ 26.501 - € 27.500

€ 19.801 - € 20.800

€ 566

€ 27.501 - € 28.800

€ 20.801 - € 22.700

€ 720

€ 28.801 - € 32.100

€ 22.701 - € 26.900

€ 849

€ 32.101 - € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000

Laat u zich via het Juridisch Loket naar ons kantoor doorverwijzen, dan krijgt u € 53,- korting op de eigen bijdrage.

Uurtarief

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt dan verrichten wij onze werkzaamheden tegen een uurtarief van tussen € 150,- en          € 250,- exclusief btw. U betaalt hierbij (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van het uurtarief.

Een vaste prijsafspraak

Tevens bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid tot het maken van een vaste prijsafspraak. U betaalt een vast totaalbedrag voor alle overeengekomen werkzaamheden.

Interesse in onze juridische diensten? Neem gerust contact met ons op.